Obnova AD
privredno društvo

Podaci o društvu

  • NAZIV: OBNOVA AD, BEOGRAD
  • MATIČNI BROJ: 07015852
  • PIB: 100039245
  • GODINA OSNIVANJA: 1948.
  • ADRESA: Dunavska 17-19, Beograd
  • OSNOVNA DELATNOST: 3832 Ponovna upotreba razvrstanih materijala
  • TELEFON: 011/2621766
  • FAX: 011/2621766
  • DIREKTOR: Igor Markićević